Strefa kierowcy ALD

Szykujesz się do przeglądu auta lub wymiany opon? Chcesz zgłosić szkodę? Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje dla Twojego auta.
Pobierz formularz zgłoszenia szkody
Pobierz
Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody

W sytuacji zaistnienia szkody komunikacyjnej niezwłocznie poinformuj nas o tym, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99.

Wezwij Policję jeśli:

 • w wypadku ucierpiał człowiek
 • szkoda powstała w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo
 • w zaistniałym zdarzeniu nastąpiło znaczne uszkodzenie pojazdu

W powyższych wypadkach należy odnotować dane jednostki interweniującej.

W przypadkach wskazanych poniżej koniecznie poinformuj policję w czasie 12 godzin od momentu zdarzenia:

 • pojazd został skradziony
 • nastąpił akt wandalizmu
Przejrzyj dokumenty dotyczące zdarzenia drogowego
Pobierz formularz zgłoszenia szkody
Pobierz
Przeglądy i naprawy

Przeglądy i naprawy

W celu wykonania przeglądu lub naprawy skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99 w celu uzyskania adresu serwisu

Przypominamy, iż wykonanie jednej z poniższych usług, w naszej sieci serwisów nie wymaga wstępnej zgody ze strony ALD Automotive. Serwis może rozpocząć realizację zlecenia i wystąpić o autoryzację w trakcie lub po wykonywaniu usługi:

 • Przegląd okresowy zgodny z wymaganiami producenta
 • Uzupełnienia płynów eksploatacyjnych (bez płynu do spryskiwaczy)
 • Wymiana żarówek (nie dotyczy ksenon)
 • Wymiana zużytych klocków / tarcz hamulcowych
 • Wymiana piór wycieraczek

W przypadku innych czynności serwisowych, przed rozpoczęciem prac wymagana jest akceptacja zakresu naprawy przez ALD Automotive. Płatności za wykonane usługi rozliczane są bezgotówkowo między ALD Automotive i serwisem.

Obowiązkowy przegląd techniczny
Jeżeli w pojeździe skończyła się ważność badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym należy udać się do jednej ze współpracujących stacji kontroli pojazdów DEKRA. Lista stacji dostępna jest w plikach do pobrania.

Przejrzyj dokumenty dotyczące ubezpieczenia
Zwrot pojazdu

Zwrot pojazdu

Zwrot pojazdu należy zgłosić minimum 48 h przed planowaną datą wysyłając e-mail na adres zwrotyALD@autologistic.pl. Do wiadomości prosimy załączyć wypełniony dokument  „Zgłoszenie Zwrotu Pojazdu”, który znajduje się w plikach do pobrania. Wszystkie szczegóły dotyczące procedury zwrotu pojazdu oraz jego przygotowania przed zwrotem znajdują się w „Instrukcji Zwrotu Pojazdu”.

Wraz ze zwracanym pojazdem obowiązkowy jest zwrot dowodu rejestracyjnego.

Ocena stanu zużycia i uszkodzeń zwracanego auta odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w „Przewodniku Zwrotu Pojazdów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów”. Przewodnik dostępny jest w dwóch wersjach: dla samochodów osobowych i dostawczych.  Obie wersje dostępne są w sekcji Dokumenty i Regulaminy na końcu strony.

Zobacz inne dokumenty dotyczące zwrotu pojazdu
Serwisowanie opon

Serwisowanie opon

W zależności od szczegółowych zapisów umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach usługi ogumienia ALD Automotive zapewnia:

 • sezonową wymianę opon
 • wymianę zużytych opon
 • sezonowe składowanie opon

Wymianę opon przeprowadź w stacjach wymiany ogumienia wskazanych przez ALD Automotive. Listę stacji możesz znaleźć w sekcji dokumenty i regulaminy znajdującej się na końcu dole tej strony.

Wymiana uszkodzonej opony

Wymień uszkodzone koło na zapasowe lub użyj zestawu naprawczego. W przypadku problemów z wymianą skontaktuj się z Assistance +48 22 699 99 99.
Płatności za wszelkie usługi oponiarskie dokonywane są bezgotówkowo między ALD Automotive i serwisem.

Skorzystaj z kalendarza on-line, żeby umówić się na usługę wymiany opon
Umów się
Assistance

Assistance

24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
+48 22 699 99 99

W zależności od szczegółowych warunków umowy współpracy pomiędzy naszymi firmami w ramach opcji Assistance ALD Automotive zapewnia:

 • próbę usprawnienia pojazdu na drodze
 • holowanie do serwisu

Pomoc w zorganizowaniu innego środka transportu w celu kontynuowania podróży

Jeżeli nie ma możliwości zakończenia naprawy / usunięcia szkody w ciągu 12 godzin, zapewnimy samochód zastępczy na czas trwania naprawy, nocleg albo kontynuację podróży innym środkiem lokomocji. Wybór wariantu dokonywany jest w uzgodnieniu z Tobą.

Zasady używania samochodu zastępczego

W zależności od wybranej przez Twoją firmę opcji Assistance przysługuje Ci samochód zastępczy w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ciągu 12 godzin. Klasę samochodu zastępczego oraz jego maksymalny okres użytkowania określają warunki umowy pomiędzy naszymi firmami. Miejsce odbioru i zwrotu samochodu zastępczego jest ustalane z Tobą – zwrócony pojazd powinien być czysty, nieuszkodzony oraz z taką ilością paliwa, z jaką został odebrany. W przypadku, gdy stan zwracanego samochodu odbiega od stanu, w jakim był odebrany, kosztami napraw, czyszczenia bądź paliwa zostanie obciążona Twoja firma.

Kradzież pojazdu
Utrata dokumentów

Kradzież pojazdu / Utrata dokumentów

W przypadku kradzieży samochodu koniecznie poinformuj policję w ciągu 12 godzin od momentu zdarzenia.

Następnie poinformuj nas o tym, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99

Zaginięcie/kradzież tablicy rejestracyjnej

Prześlij nam pocztą:

 • dowód rejestracyjny
 • pisemne oświadczenie o zagubieniu tablic / oryginalne pokwitowanie z policji o kradzieży
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty
 • drugą tablicę, w przypadku utracenia tylko jednej

Wyrobienie nowej naklejki na przedniej szybie

Prześlij nam pocztą:

 • dowód rejestracyjny
 • pisemne oświadczenie o przyczynie utraty nalepki
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję

Prześlij nam pocztą:

 • oryginalne pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
 • informację o adresie zwrotnym, pod który mają zostać odesłane dokumenty

Utrata karty paliwowej bądź pin do karty

Niezwłocznie skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 699 99 99

Dokumenty prześlij na nasz adres:
ALD Automotive
Zajęcza 2B
00-351 Warszawa
Wyjazd zagraniczny

Wyjazd zagraniczny

W przypadku wyjazdu samochodem służbowym za granicę konieczne jest posiadanie poniższych dokumentów:

Unia Europejska

 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego

Pozostałe kraje

 • upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego
 • zielona karta

W przypadku wyjazdu pojazdu do Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, Najemca jest zobowiązany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Casco – rozszerzającego ochronę ubezpieczeniową o ryzyko kradzieży pojazdu w wymienionych krajach. Koszt doubezpieczenia AC wyliczany jest indywidualnie dla każdego pojazdu w zależności od sumy ubezpieczenia AC oraz ilości dni pobytu na terenie w/w Państw.

Prośbę o wystawienie dokumentów należy wysłać na adres bok@aldautomotive.com oraz do wiadomości menadżera floty, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Powyższa prośba powinna zawierać następujące dane:

 • numer rejestracyjny pojazdu
 • imię i nazwisko użytkownika pojazdu
 • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport)
 • termin wyjazdu (od DD/MM/RRRR – do DD/MM/RRRR)
 • kraje, przez które będzie przebiegała podróż oraz miejsce docelowe
Przejrzyj dokumenty dotyczące ubezpieczenia pojazdu za granicą